برگزاری کلاس اموزشی

در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲ جلسه آموزشی،ویژه خانم های میانسال شهرستان درمحل مرکز خدمات جامع سلامت بیدهند، توسط کارشناس بهداشت محیط  برگزارشد.

دراین جلسه،مباحثی درخصوص مزایا ومعایب ظروف مورد استفاده مواد غذایی ارائه گردید..