برگزاری کلاس اموزشی در مرکز شهید منتظری

در تاریخ ۹۵/۱۱/۲ جلسه آموزشی با موضوع تغذیه در یائسگی برای رابطین سلامت درمحل مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری، توسط پزشک مرکز ، خانم دکتر مهین پرور برگزارشد.