برگزاری کلاس اموزشی در مرکز شهید منتظری با موضوع سرطانهای شایع در زنان

در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲ جلسه آموزشی با موضوع سرطانهای شایع در زنان و بیماری دمانس برای زنان در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری، توسط پزشک مرکز ، خانم دکتر مهین پرور برگزارشد.