جلسه آموزشی بهورزان ویژه آذر۹۷

جلسه آموزشی ویژه بهورزان شهرستان با موضوعات سلامت روان و چاقی در دوران بارداری توسط کارشناسان واحد های سلامت روان،سلامت خانواده،بهبود تغذیه در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۳ برگزار شد./