جلسه آموزشی خونریزی دوران بارداری وپس اززایمان ومراقبت نوزادی ویژه پزشکان وکارشناسان مامایی مراکز سلامت

جلسه آموزشی خونریزی دوران بارداری وپس از زایمان و مراقبت نوزادی روز پنج شنبه ۹۶/۹/۳۰ توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت باحضورپزشکان وماماهای شهرستان درسالن اجتماعات شبکه برگزارگردید.

مدرس کارگاه خانم دکتررئیسی ضمن بیان اهداف برنامه مادران واهمیت مراقبت های مادران بارداروارائه راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری ازمرگ ومیرمادران وعلل خونریزی درسه ماهه اول ،دوم،سوم بارداری وخونریزی پس اززایمان توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .

ودرادامه خانم دکترحیدری درخصوص وضعیت شیردهی نوزاد سالم، نوزاد نارس و مادر سزارینی، مشخصات نوزاد سالم و نارس (علائم حیاتی، پوست، سر، صورت، سینه، شکم، دست، پاها و اندام تناسلی)، مشکلات شایع نوزاد سالم و نارس (بادگلو، بالا اوردن شیر، سکسکه، گریه و بی قراری ،زردی، رتینوپاتی استرس) مراقبت های بهداشتی (لباس ، خواب ، حمام ، تعویض پوشک، مراقبت از محل ختنه) توضیحات لازم را ارائه نمودند. ./

جهت دریافت فایل های خونریزی دردوران بارداری وپس ازایمان ومراقبت نوزادی اینجا کلیک کنید. فایل۱  فایل۲  فایل۳  فایل۴  فایل۵  فایل۶  فایل۷  فایل۸