به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه

در راستای بسیج همگانی آموزش تغذیه صحیح، توسط کارشناس تغذیه مرکز جامع سلامت جواهری سخنرانی در همایش داوطلبان هلال احمر، برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس،   کلاسهای آموزشی درپایگاههای بهداشتی و مرکزجامع خدمات سلامت جهت رابطین سلامت، پرسنل، اولیا دانش آموزان، کارکنان کارگاهها و عموم مردم برگزار شد.

برگزاری جشنواره غذا در مدارس بنت الهدی، توحید، شهیدان سقایی -رفعتی، برگزاری نمایشگاه تغذیه سالم در مرکز خدمات جامع سلامت جواهری، توزیع رسانه های آموزشی نیز از برنامه های انجام شده در هفته بسج ملی تغذیه سالم بوده است.