پنجمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان

پنجمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان راس ساعت۱۰صبح مورخ ۹۳/۱۲/۷  باحضور اعضا در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.دراین جلسه مدیر محترم شبکه ضمن خیرمقدم،آماری از مهمترین علل مرگ ومیر سه سال اخیر شهرستان،کاهش ۶۰درصدی بروز تب مالت در سال جاری در مقایسه با سال۹۲ونیز وضعیت حیوان گزیدگی در سال۹۳ را ارائه نمودند وضمن تشکر از همکاری خوب شبکه دامپزشکی و شهرداری در زمینه کاهش تب مالت و اجرای طرح اتلاف حیوانات زیانکار بر ضرورت مشارکت همه مسئولین ادارات جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی تاکید نمودند.