کارگاه آموزشی دوره تخصصی تغذیه در بحران

کارگاه آموزشی " دوره تخصصی تغذیه در بحران " طی روزهای شنبه و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ و ۹۵/۱۱/۲۳ جهت امدادگران هلال احمر توسط کارشناس تغذیه مرکزخدمات جامع سلامت جواهری ،برگزار شد.