کارگاه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

با پیگیری واحد بهداشت خانواده و همکاری واحدهای بهداشت روان-دهان و دندان -تغذیه، کارگاه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ویزه بهورزان و مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت تابعه توسط واحد سالمندان درتاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

 در این کارگاه در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر شد: تغذیه در دوران سالمندیورزش مناسب دوران سالمندیسقوط در سالمندانپوکی استخوان- یبوست و مشکلات ادراریبهداشتدهان ودندانیائسگی- استرس-اختلالاتخواب- راههای شاد زیستن- روابط زناشوییاصول برقراری ارتباط سالمند