کوه گشت به مناسبت هفته سلامت

 

درتاریخ ۰۴/۲/۹۳به مناسبت هفته سلامت  ،کوه گشت پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار با جمعی از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان در گلستان کوه برگزار گردید.