جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط شبکه خوانسار و گلپایگان

جلسه آموزشی « آلودگی هوا در محیط های بسته » با حضور کلیه کارشناسان بهداشت محیط شبکه خوانسار و گلپایگان روز چهارشنبه مورخه ۱۵/۱۰/۹۵ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.