آغاز برنامه ملی وارنیش فلوراید جهت دانش آموزان

آغاز برنامه ملی وارنیش فلوراید تراپی در مقطع ابتدایی شهرستان با رویکرد پیشگیری از پوسیدگی دندان ها با حضور مسولین شبکه بهداشت ودرمان و آموزش و پرورش شهرستان روز یکشنبه ۲۷ آبان۱۳۹۷ در دبستان ولیعصر(عج) برگزارشد.در این برنامه ۱۹۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی مورد فلوراید تراپی قرار می گیرند./