معدوم نمودن اقلام آرایشی وبهداشتی وداروهای گیاهی غیرمجاز

 حدود ۳۰کیلوگرم اقلام آرایشی بهداشتی وداروهای گیاهی فاقدمجوزات بهداشتی وتاریخ مصرف  گذشته جمع آوری شده از فروشگاه های عرضه کننده لوازم آرایشی وبهداشتی وعطاری ها توسط کارشناسان غذاودارو شبکه ، در تاریخ۹۶/۴/۲۴ در محل سایت دفن زباله شهرستان معدوم شد