نمونه برداری ویدسنجی از نمک های سطح عرضه

در راستای اجرای پایش برنامه کشوری پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید(IDD) کارشناسان بهئاشت محیط شبکه از ابتدای آبان ماه۹۶ یدسنجی و نمونه برداری از نمک های موجود در سطح عرضه،نمک های مصرفی در رستوران ها،فست فود،کبابی ونانوایی ها را آغاز نموده اند./