معدوم ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد

حدود۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد  جمع آوری شده از سطح عرضه  توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه روز سه شنبه ۱۲ تیرماه۹۷ در محل سایت دفن زباله شهرستان معدوم گردید./