جلسه آموزشی مصرف منطقی دارو

جلسه آموزشی مصرف منطقی دارو ویژه مراقبین سلامت توسط کارشناس معاونت غذا ودارو اصفهان در تاریخ ۹۷/۴/۱۴ و در محل سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید./