جلسه آموزشی اطلاع رسانی حوادث و سوانح رانندگی

به مناسبت هفته اطلاع رسانی حوادث و سوانح رانندگی ، جلسه ای با حضور کارشناس پلیس راهور شهرستان روز شنبه ۱۳ مرداد۹۷ برای کلیه پرسنل اداری و ستادی برگزار شد./