کارگروه امنیت و سلامت غذایی شهرستان

کارگروه امنیت و سلامت غذایی شهرستان در تاریخ۹۷/۴/۲۷ و با حضور معاون فرماندار،مدیر شبکه و سایر اعضا در سالن اجتماعات شبکه برگزار گزدید.از جمله مهمترین مصوبات  این جلسه:تخریب ویلاهای غیرمجاز اطراف سد باغکل،اجرای طرح مقابله با حیوانات زیان کار،هماهنگی بیشتر شرکتهای آب و فاضلاب با مرکز بهداشت در خصوص کنترل آب شرب می باشد./