نواختن زنگ سلامت

در اولین روز از هفته سلامت ۹۷ زنگ سلامت دبیرستان شهید شجاعی با حضور ،مدیر ومعاون بهداشتی شبکه، معاون آموزش و پرورش،فرمانده نیروی انتظامی وتعدادی از پرسنل شبکه و آموزش و پرورش و دانش آموزان نواخته شد.

در این مراسم دکتر قیصری ، مدیر شبکه در خصوص شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۹۷ و نیز شعار هفته ملی سلامت ایراد سخن نمودند.همچنین برنامه های متنوعی توسط دانش آموزان برگزار گردید./