راه اندازی خانه مشارکت مردم در سلامت

 به گزارش روابط عمومی شبکه اولین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان خوانسار روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱ با حضور اعضا خانه مشارکت مردم،مدیر ، معاون، کارشناس امور اجتماعی و کارشناس آموزش سلامت شبکه بهداشت در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

در این جلسه که نمایندگان تشکل های مردم نهاد و برخی ارگان های شهرستان حضور داشتند دکتر فیاضی مدیر شبکه از حضور داوطلبانه و خداپسندانه آنها تشکر نمودند و اهداف و وظایف معاونت اجتماعی را بیان داشتند و عنوان نمودند فرد میبایست بمنظور حفظ سلامتی خودمراقبتی را به نحو احسنت اجرا نماید.و مطابق سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری و مشارکت فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین ، حفظ و ارتقا سلامت را خواستار شدند. سپس مهندس هاشمی معاون بهداشتی شبکه اهداف تشکیل خانه مشارکت مردم ،وظایف و انتظارات از اعضا را ارائه نمودن و در پایان نیز پس از رای گیری رئیس و نایب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت خوانسار بشرح ذیل انتخاب گردید ۱_رئیس:اقای رضاصانعی نماینده سازمان های مردم نهاد ۲_نایب رئیس : آقای محمدی نماینده ورزشکاران