برگزاری همایش آموزشی جامعه ایمن برای کلیه مدیران ونمایندگان ادارات شهرستان

بامشارکت فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان واداره تعاون و باحضوررئیس اداره بازرسی کار استان روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ همایش آموزشی جامعه ایمن برای کلیه مدیران ونمایندگان ادارات شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

دراین همایش درخصوص اهداف,برنامه ها وساختارجامعه ایمن شهرستان وضرورت تعامل بیشتردستگاهها بمنظور تحقق اهداف برنامه معاون فرماندار, مدیرشبکه ,رئیس اداره بازرسی استان ,رئیس اداره تعاون وکارشناس اموراجتماعی فرمانداری به تفصیل مطالبی رابیان نمودند./