توقیف ۸۶ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد

بازرسین بهداشت محیط شبکه طی بازرسی های مورخ ۱ و۲دی ماه از مراکز طبخ مواد غذیی شهرستان و مشاهده ۸۶ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد نسبت به توقیف و جمع آوری این اقلام اقدام نموده و در راستای اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از طریق هماهنگی با مدیریت دامپزشکی شهرستان و نظریه کارشناسان آن شبکه محموله مذکور در تاریخ ۹۵/۱۰/۲ به منظور معدوم سازی در اختیار شبکه دامپزشکی قرار داده شد/.