پنجمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان

پنجمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

دراین جلسه مدیرشبکه گزارشی اجمالی ازطرح تحول درسلامت ارائه و از زحمات مسئولین شهرستان و کارکنان شبکه بهداشت ودرمان تشکرنمودند.در ادامه جلسه در زمینه خودمراقبتی سازمانی,آموزش اصول تغذیه,اختلالات خلقی,پیشگیری ازسرطان ,دفع صحیح فضولات دامی وفاضلاب ،تشدید طرح ضربت بهداشت محیط و....تصمیماتی اتخاذ گردید.درخاتمه فرماندارشهرستان ازخدمات و زحمات مدیر داخلی بیمارستان فاطمیه بااهدا لوح سپاس تجلیل نمودند./