معدوم نمودن ۲ تن عسل تقلبی

با حکم دادستانی شهرستان ، حدود ۲ تن عسل تقلبی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱توسط کارشناس بهداشت محیط و با حضور نماینده پلیس آگاهی معدوم گردید.