دیدار از خانواده شهید شریعتی

همزمان با ایام ا... دهه فجر وشهادت حضرت فاطمه(س) روز شنبه مورخ۹۵/۱۱/۲۳ دکتر قیصری مدیرشبکه بهمراه تعدادی از کارکنان شبکه ازخانواده شهیدابوطالب شریعتی دیدار نمودند.

در این دیدار هدایا ولوح تقدیر توسط مدیرشبکه ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان به رسم یادبود به خانواده شهید اهدا گردید./