توقیف۱۰۰ کیلوگرم ماهی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ ، حدود ۱۰۰ کیلوگرم ماهی که توسط دستفروشان در حال عرضه و فروش بود با حضور بموقع کارشناسان بهداشت محیط و دامپزشکی توقیف و جمع آوری گردید.