جشن روز داوطلب

بمناسبت گرامیداشت روز جهانی داوطلبین سلامت مراسم جشنی روز چهارشنبه مورخ۹۵/۱۲/۱۸ با حضور مدیریت و پرسنل شبکه ومراکز خدمات جامع و رابطین سلامت شهر وروستا در هتل زاگرس برگزار شد