برپایی ایستگاه سنجش سلامت

در دومین روز از هفته سلامت روز شنبه مورخه ۹۶/۲/۲ ایستگاه سنجش سلامت در محل میدان امام خمینی(ره) برپا گردید./