جلسه آموزشی در مرکز خدمات جامع سلامت شهیدمنتظری

در تاریخ۹۶/۱/۲۱کلاس های آموزشی با موضوعات افسردگی ، دیابت و فشارخون توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری برای گروه رابطین سلامت و نحوه سالم سازی سبزیجات و بهداشت مواد غذایی نیز توسط بهورز مرکزجهت گروه مادران خانه دار و رابطین سلامت در محل مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری برگزار گردید./