تقدیر و تشکر از پرسنل آزمایشگاه

همزمان با روز گرامیداشت حکیم جرجانی (روز آزمایشگاه) چهارشنبه سی ام فروردین ۹۶ ، مدیریت شبکه بهمراه معاون بهداشتی و مسئول روابط عمومی باحضور در آزمایشگاه های مرکز سلامت جواهری و بیمارستان فاطمیه (س) از پرسنل آن واحد تقدیر و تشکر نمودند.