نواختن زنگ سلامت

در سومین روز از هفته سلامت ۹۶ زنگ سلامت دبیرستان دخترانه ۱۷ شهریور با حضور معاون فرماندار ،مدیر ومعاون بهداشتی شبکه، مدیر آموزش و پرورش و برخی از پرسنل شبکه و آموزش و پرورش و دانش آموزان به نواخته شد

در این مراسم دکتر قیصری ، مدیر شبکه در خصوص شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۹۶ و نیز شعار هفته ملی ایراد سخن نمودند.