ارائه خدمات بهداشتی درمانی به روستا حسن آباد

پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت ویست روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۶با حضور در امام زاده ابراهیم (پیرشهریار) روستای قمر حسن آباد، خدمات بهداشتی درمانی به اهالی این روستا ارائه نمودند./.