برگزاری همایش ازدواج سالم

همایش ازدواج سالم روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۶ در سالن همایش های دانشکده ریاضی کامپیوتر برگزار گردید

. در این همایش که مدیر شبکه ، رئیس دانشکده ریاضی کامپیوتر، مسئولین ادارات، دانشجویان و شهروندان حضور داشتند دکتر زمانی متخصص و مشاوره خانواده ، مطالبی در خصوص ازدواج موفق ، انتخاب همسر ، زندگی مشترک و ... ارائه نمودند./