جلسات آموزشی با موضوع غذای سالم به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت و با توجه به شعار دومین روز این هفته " غذای سالم ، جامعه سالم " ، کلاس های آموزشی با موضوع " غذای سالم و با تاکید بر مصرف غذاهای دریایی" توسط کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت جواهری در خرداد ماه جاری، جهت رابطین بهداشتی و پرسنل مرکز جواهری و همچنین میانسالان و سفیران سلامت مرکز شهید رجایی بیدهند و وادشت و نیز کارگاه آموزشی با عنوان " تغذیه سالمندان " برای بهورزان ، ماما ، کاردان ناظر و مراقبین سلامت برگزار گردید.