افزایش بازدید و نظارت از مساجد در ایام ماه مبارک رمضان

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بازدید ونظارت از مساجد واماکن متبرکه سطح شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط افزایش یافت.