کشف ۱۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته

طی بازدید مورخ ۹۶/۴/۱۲ کارشناسان بهداشت محیط از یک واحد عرضه کننده فرآورده خام گوشتی حدود۱۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته کشف و مطابق مقررات با متصدی برخورد گردید./.