کارگاه آموزشی اسکرین تکامل کودکان وترومبوز وریدی وتیروئیددربارداری

جلسه آموزشی اسکرین تکامل کودکان وترومبوز وریدی وتیروئیددربارداری ویژه پزشکان وماماهای شهرستان روزسه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۰ توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

مدرس کارگاه خانم دکترحیدری درخصوص اهمیت انجام اسکرین تکامل در سنین ۴ تا ۶۰ ماهگی ، انواع تست های تشخیصی برای غربالگری تکامل ،کودکان واجد شرایط غربالگری ، نحوه تکمیل پرسشنامه ونحوه امتیازدهی، فرایند ارجاع و پیگیری کودکان دچار مشکل تکاملی ، فرایند ارجاع و پیگیری کوکان نیازمند غربالگری توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .

جهت دریافت فایل اسکرین تکامل کودکان اینجا کلیک کنید.

درادامه کارگاه آموزشی ترومبوز وریدی وتیروئیددربارداری توسط سرکارخانم دکترمهین پرورارائه شد که درخصوص تعریف ترومبوز وریدی و علائم مربوطه، علل و عوامل مستعد کننده، راه های پیشگیری، راه هاي تشخيص ترومبوز وریدی ، درمان ترومبوز وریدی، عوارض ترومبوز وریدی، تغییرات تیروئید در بارداري، عوامل خطرساز در بروز بیماری تیروئید در بارداري، درمان بیماری تیروئید در بارداري توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .

جهت دریافت فایل ترومبوزوریدی وتیروئیددربارداری اینجا کلیک کنید. فایل۱    فایل۲      فایل۳         فایل۴