معدوم نمودن ۳۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی

بادستور دادستان شهرستان ۳۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی،کشف شده از کارگاه غیرمجاز بسته بندی عسل ،در تاریخ ۹۶/۴/۲۴ توسط کارشناسان شبکه ونماینده نیروی انتظامی معدوم گردید