کلاس آموزشی تغذیه در دوران بارداری

کلاس اموزشی تغذیه دردوران بارداری درتاریخ ۹۶/۴/۲۵ توسط کارشناس مامایی مرکز خدمات جامع سلامت شهیدمنتظری (میدان امام حسین"ع")جهت مادران باردار برگزار گردید./