جلسه سه ماهه دوم ماه رابطین ادارات درسال۹۶

جلسه سه ماهه دوم ۹۶ رابطین ادارات شهرستان با موضوع عوامل موثر در سلامت توسط واحد آموزش سلامت در تا ریخ ۹۶/۵/۱۷درسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان با عناوین زیر برگزار گردید

- عوامل اجتماعی

- عوامل محیطی

- عوامل فردی

سپس به سوالات فراگیران در زمینه مبحث ارائه شده پاسخ داده شد در ادامه کارشناس آموزش سلامت در خصوص لزوم پیگیری واجرای برنامه های ارتقاء سلامت در محل کار وتشکیل کمیته ارتقاء سلامت وپیگیری مراقبت های کارکنان ادارات تاکید نمود وکتاب خطر سنجی بین رابطین محترم توزیع شد وجلسه ساعت ۱۰ پایان یافت .

اسلاید ها مربوط به این جلسه راازاینجا دانلود کنید.