برگزاری جلسه رفع مشکلات پرسنل ایثارگر

جلسه بررسی مشکلات همکاران ایثارگر شبکه های خوانسار وگلپایگان با حضور اعضا محترم کمیته امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و مدیریت شبکه در تاریخ۹۶/۶/۱۲ در محل سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید./