جلسه هماهنگی هفته سلامت سالمند،کودک وسلامت روان

با هماهنگی واحد سلامت خانواده ،جلسه هماهنگی برون بخشی با حضور تعدادی از مسئولین وکارشناسان ادارات وارگانهای شهرستان وکارشناسان ستاد شبکه روز سه شنبه مورخ۹۶/۷/۱۱ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

در این جلسه مدعوین در خصوص برگزاری برنامه های هفته سلامت سالمندان،کودک وسلامت روان نظرات وپیشنهاداتی ارائه نمودند./