برپایی ایستگاه سلامت در مصلا نماز جمعه

بمناسبت هفته گرامیداشت مقام سالمند(۱۰ الی۱۶ مهرماه۹۶)روزجمعه مورخ۹۶/۷/۱۴ ایستگاه سلامت در محل مصلای نماز جمعه برپاشد