دیدار دکتر قیصری با فرمانده نیروی انتظامی خوانسار

همزمان با هفته نیروی انتظامی ،روز دوشنبه ۹۶/۷/۱۷ مدیر ومعاون بهداشتی شبکه با فرمانده نیروی انتظامی خوانسار دیدار نمودند.در این دیدار مدیر شبکه از زحمات فرماندهی وپرسنل نیروی انتظامی تشکر وقدردانی نمودند./