جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان

جلسه آموزشی رابطین ادارات روز سه شنبه ۹۶/۷/۱۸ با موضوع "قلب وعروق"توسط کارشناس مبارزه با بیماریها وهمکاری واحد آموزش سلامت در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.در پایان جلسه آزمایشات قند وکلسترول جهت رابطین سلامت ادارات انجام شد./