برگزاری مانور در ستاد شبکه

بمناسبت ۲۱ مهر روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی، مانور تخلیه واطفاء حریق توسط پرسنل ستاد شبکه در تاریخ۹۶/۷/۲۱برگزار گردید./