جلسه بهورزان مراقبین سلامت بمناسبت هفته سلامت روان

بمناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان جلسه ای با حضور مدیر ومعاون بهداشتی شبکه وبهورزان ومراقبین سلامت مراکز در تاریخ۹۶/۷/۲۷ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

دراین جلسه مشکلات کاری همکاران بهورز ومراقب سلامت در محیط اداری به منظور کاهش استرس بررسی و راه کارهایی ارائه گردید.در پایان جلسه به همکارانی که تعدادغربالگری بیشتری در زمینه سلامت روان داشتند هدایایی به رسم یاد بود توسط واحد سلامت روان اهدا گردید./