بمناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی پیاده روی بانوان روستا ویست

به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی،روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۴ پیاده روی بانوان ویست باحضور پرسنل مرکز و سفیران سلامت از خانه بهداشت ویست تا باشگاه ورزشی برگزار گردید ،در ادامه حرکات ورزشی وهوازی توسط بانوان انجام شد و در پایان با صبحانه از مدعوین پذیرایی گردید./