برگزاری جلسه آموزشی مسئولین فنی واحدهای غذایی

بمناسبت هفته غذا ، جلسه آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای غذایی خوانسار در تاریخ ۹۶/۸/۷ و با حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو اصفهان و کارشناسان کنترل مواد غذایی شبکه در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید .

در ابتدا جلسه مدیر شبکه ضمن خیر مقدم به مدعوین در خصوص وظایف مسئول فنی و روز جهانی غذا ایراد سخن نمودندسپس متخصص تغذیه مطالب آموزشی در خصوص گروه های غذایی را ارائه نمودندپس از آن کارشناسان معاونت غذا و دارو اصفهان در خصوص دصتورالعمل درج نشانگرهای رنگی بر روی برچسب مواد غذایی ، نحوه اخذ گواهینامه حلال و ثبت نام مسئولین فنی در سامانه TTAC ایراد سخن نمودند .در پایان جلسه مسئولین فنی برتر در سال ۹۶ معرفی و به رسم یادبود لوح تقدیر و هدایایی اهدا گردید./