افتتاح برنامه ملی وارنیش فلوراید تراپی

افتتاح برنامه ملی وارنیش فلوراید تراپی جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خوانسار با رویکرد پیشگیری از پوسیدگی دندانها همگام با سایر شهرستانهای استان در تاریخ ۹۶/۹/۴ با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان ، مدیر آموزش و پرورش ، اعضای شورای شهر ، نماینده فرمانداری و جمعی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان در دبستان شهیدان علائی و عصاری خوانسار برگزار گردید

شایان ذکر است تعداد ۲۱۵۰ نفر دانش آمور مقطع ابتدایی در مرحله اول این طرح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) مورد فلوراید تراپی قرار می گیرند./.